Vse moje delovanje se uporablja zgolj v informativne in poučne namene. Nikdar ne postavljam diagnoz, nobeno moje delo ne zdravi, pozdravi. Stik z mano ali koriščenje mojih uslug ne nadomešča zdravnika, specialista ali katerega drugem usposobljenem delavca. Teorija in praksa mojega dela temeljita na mojih izkušnjah. Obisk je na lastno odgovornost! Ne sprejemam odgovornosti za dejanje strank po obisku.

Pridružujem si pravico do spremembe dogovorjenjega termina, zavrnitev stranke, če bi po moji presoji lahko prišlo do neljubih zapletov, ki bi lahko pustile posledice pri meni ali stranki.

Stranka s svojim obiskom – naročilom potrjuje, da je prebrala, razumela in se strinjala z izjavo o omenjeni odgovornosti in da daje svoje intimno soglasje.

Katjuša Kosovel

( brezplačno 30min.svetovanje )