Poslovni pogoji za sodelovanje v nagradni igri Oriflame

Poslovni pogoji za sodelovanje v nagradni igri Oriflame

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri Milk&Honey

Nagradna igra ORIFLAME

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili organizator Katjuša Kosovel, Črniče 44, 5262 Črniče (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro (v nadaljevanju nagradna igra). Nagradna igra traja od 14.8. 2018 do 20.8.2018 do 20 ure. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Oriflame.
2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani Ulica lepih misli, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.
3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri sodeluje vsak, ki na FB strani Ulica lepih misli, deli objavo in označi dva prijatelja v komentar. Med vsemi, ki bodo upoštevali pravila igre bom 20.8. 2018 ob 20 uri izžrebala 1 osebo, ki bo prejela nagrado. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.
Vsak posameznik lahko sodeluje samo enkrat. Nagradna igra se zaključi 20.8. 2018 ob 2O uri. O prejemnikih nagrad bo odločal nagradni žreb preko aplikacije. Nagrajenec bo obveščen na spletni strani www.ulicalepihmisli.si. V komentar bo prilepljen link, ki bo vodil do imena nagrajenca.
Organizator si dopušča pravico, da iz nagradne igre izloči vsa mnenja, za katera organizator presodi, da so žaljiva, nadležna, grozeča, zavajajoča, nespodobna ali prostaška, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniška, vsebujejo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.
4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD
Nagrada je 4 delni set Milk&Honey. Dnevna, nočna krema, krema za roke in gel za tuširanje.
Ime nagrajena bo v roku 5 delovnih dni od izbora objavljen na Facebook strani Ulica lepih misli z linkom, ki bo vodil do spletne strani. Nagrajenec moraja v roku 5 delovnih dni od razglasitve rezultatov na zasebno sporočilo poslati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, poštno številko in kraj pošte. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, mu organizator nagrade ne bo mogel izročiti. Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke.
NAGRADNA IGRA JE SPONZORIRANA!
5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list RS, št. 67/2007).
Osebne podatke po poslani nagradi, takoj izbrišem.
6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na na Facebook strani Ulica lepih misli.
Za dodatne informacije lahko pišete na ulicalepihmisli@gmail.com
Črniče, 14.8.2018

By | 14/8/2018, 13:07|0 Comments

Leave A Comment

one × 3 =